WALAILAK UNIVERSITY
News Clipping

ไหว้ครู ม.วลัยลักษณ์
.............
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559
สหกิจศึกษาดีเด่น
.............
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559
แต่งตั้ง ศ.ดร.สมบัติ อธิการบดี มวล
.............
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559
อธิการ มวล.คนใหม่
.............
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559
เภสัช มวล.สอบทักษะผ่าน 10%
.............
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559
มวล.วิจัยรากผักตบชวาก้นเชื้อรา-ข้าวหอมนาน
.............
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559
รากผักตบชวาถนอมข้าวเปลือก-ข้าวกล้อง
.............
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2559
มวล.วิจัยรากผักตบชวาช่วยถนอมข้าว
.............
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2559
มวล.เทิดไทครองราชย์ 70 ปี ปลูกไทยในแบบพ่อ
.............
วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559
รมว.ศธ.เผย สกอ.สรุผสอบ รก.อธิการฯมวล.ไม่ผิด
.............
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2559
ม.วลัยลักษณ์จัดงาน ปลุกไทยในแบบพ่อ
.............
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2559
กำลังแสดงหน้าที่ /48 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> >>


ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0 7567 3725-30 โทรสาร 0 7567 3724
E-mail : dpr@wu.ac.th